ننگرهار: ۳ عسکر مزدور درشیزاد کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بالای عساکر اداره مزدور درمنطقه چمکنی ولسوالی شیزاد ولایت ننگرهار حمله کردند . حمله با سلاح لیزری انجام یافت و۲ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت. ۲۰۲۰/۱۱/۸

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بالای عساکر اداره مزدور درمنطقه چمکنی ولسوالی شیزاد ولایت ننگرهار حمله کردند .

حمله با سلاح لیزری انجام یافت و۲ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

۲۰۲۰/۱۱/۸