ننگرهار: ۳ عسکردشمن در اچین کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته پولیس اداره مزدور درمنطقه تنگی دره پیشه ولسوالی اچین ولایت ننگرهار حمله کردند ویک تن پولیس وطن فروش کشته شد. همچنان درهمین منطقه بر گزمه پیاده دشمن انفجار صورت گرفت و۲ تن پولیس مزدور زخمی شدند. ‏۰۵‏/۰۳‏/۲۰۲۱

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته پولیس اداره مزدور درمنطقه تنگی دره پیشه ولسوالی اچین ولایت ننگرهار حمله کردند ویک تن پولیس وطن فروش کشته شد.
همچنان درهمین منطقه بر گزمه پیاده دشمن انفجار صورت گرفت و۲ تن پولیس مزدور زخمی شدند.
‏۰۵‏/۰۳‏/۲۰۲۱