ننگرهار: ۳ تن اربکی در ده بالا کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته اربکی ها درمنطقه دهن اغز ولسوالی ده بالا ولایت ننگرهار حمله کردند که دراثران یک تن اربکی کشته  و۲ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته اربکی ها درمنطقه دهن اغز ولسوالی ده بالا ولایت ننگرهار حمله کردند که دراثران یک تن اربکی کشته  و۲ تن دیگر زخمی شدند.