ننگرهار: ۳ تن اربکی در ده بالا زخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته اربکی ها درمنطقه دهن تنگی اغز ولسوالی ده بالا ولایت ننگرهار حمله کردند. که دراثران ۳ تن اربکی مرگبار زخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته اربکی ها درمنطقه دهن تنگی اغز ولسوالی ده بالا ولایت ننگرهار حمله کردند. که دراثران ۳ تن اربکی مرگبار زخمی شدند.