ننگرهار: 3 تانگ دشمن نابود و23 عسکرمزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, دیروز مجاهدین امارت اسلامی بالای قوای دشمن در منطقه طوطو ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار هنگام حمله کردند که غرض باز کردن راه اکمالاتی شان امده بود که در نتیجه آن 2 تانگ دشمن بوسیله ماین نابود گردید و8 عسکرمزدور درآن کشته شدند. همچنان در نزدیک پوسته های شاهین ولسوالی حصارک بالای دشمن […]

بر اساس خبر, دیروز مجاهدین امارت اسلامی بالای قوای دشمن در منطقه طوطو ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار هنگام حمله کردند که غرض باز کردن راه اکمالاتی شان امده بود که در نتیجه آن 2 تانگ دشمن بوسیله ماین نابود گردید و8 عسکرمزدور درآن کشته شدند.
همچنان در نزدیک پوسته های شاهین ولسوالی حصارک بالای دشمن حملات صورت گرفت ویک تانگ تخریب و8 عسکرمزدور نیز کشته شدند.
همچنان بریک پوسته دیگر این ولسوالی نیز حمله لیزری انجام شد و7 عسکر مزدور کشته شدند.
‏2021‏/5‏/7