ننگرهار: ۲ پوسته دشمن در سرخرود تخلیه گردید

بر اساس خبر, ۲ پوسته اربکی ها درمنطقه کرسو خور ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار تخلیه گردید. این پوسته ها دیشب مورد حمله قرارگرفت ویک تن اربکی کشته وبقیه فرار کردند وپوسته ها تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت.

بر اساس خبر, ۲ پوسته اربکی ها درمنطقه کرسو خور ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار تخلیه گردید.
این پوسته ها دیشب مورد حمله قرارگرفت ویک تن اربکی کشته وبقیه فرار کردند وپوسته ها تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت.