ننگرهار: ۲ قرارگاه و۵ پوسته در حصارک تصفیه گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی شاهراه ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار را تا منطقه کندی ولسوالی شیرزاد از لوث وجود دشمن تصفیه کردند. این شاهراه چاشت دیروز طی حملات مجاهدین پاکسازی گردید وقواید شمن پای به فرار نهادند. خبرمیگوید که درنتیجه آن قرارگاه بزرگ دشمن بنام های قرارگاه شفاخانه ومدرسه وپوسته قلعه معلم گل محمد […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی شاهراه ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار را تا منطقه کندی ولسوالی شیرزاد از لوث وجود دشمن تصفیه کردند.
این شاهراه چاشت دیروز طی حملات مجاهدین پاکسازی گردید وقواید شمن پای به فرار نهادند.
خبرمیگوید که درنتیجه آن قرارگاه بزرگ دشمن بنام های قرارگاه شفاخانه ومدرسه وپوسته قلعه معلم گل محمد وپوسته قلعه داگتربادام وپوسته دوسرکه اشپان, پوسته سرای طوطو, پوسته پمپ طوطو کاملا ازلوث وجود دشمن تصفیه وتحت کنترول مجاهدین قرارگرفت.