ننگرهار: ۲ عسکر اداره مزدور در ده بالا با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۲ عسکر اداره مزدور  در ولسوالی ده بالا ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. عساکرمتذکره هریک موسم جان  فرزند حاجی موسی ونصیب جان فرزند حاجی موسی  باشنده گان مین کچ  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. ومتعهد […]

بر اساس خبر، ۲ عسکر اداره مزدور  در ولسوالی ده بالا ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

عساکرمتذکره هریک موسم جان  فرزند حاجی موسی ونصیب جان فرزند حاجی موسی  باشنده گان مین کچ  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.