ننگرهار: 2 عراده رینجر ویک تانگ در شیرزاد تخریب و4 عسکر کماندو کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر کماندوی های مزدور درمنطقه پیتلو ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله دیشب 5 بار تاکتیکی صورت گرفت که دراثران 2 عراده رینجر ویک تانگ ایم بی دشمن نابود وبشمول قومندان, 4 عسکر کماندو کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر کماندوی های مزدور درمنطقه پیتلو ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار حمله کردند.
حمله دیشب 5 بار تاکتیکی صورت گرفت که دراثران 2 عراده رینجر ویک تانگ ایم بی دشمن نابود وبشمول قومندان, 4 عسکر کماندو کشته وزخمی شدند.