ننگرهار: ۲ تن اربکی در پچیراگام کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه پیاده اربکی ها  درمنطقه پاس صبر ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار انفجار  انجام دادند. که دراثران یک تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه پیاده اربکی ها  درمنطقه پاس صبر ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار انفجار  انجام دادند.

که دراثران یک تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.