ننگرهار: 2 تن اربکی در پچیرآگام با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 2 تن اربکی در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. اربکی های متذکره بنام آدم خان فرزند ظفر خان وشاه غوند فرزند میر افضل باشنده گان قریه گریخیل  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد […]

بر اساس خبر، 2 تن اربکی در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

اربکی های متذکره بنام آدم خان فرزند ظفر خان وشاه غوند فرزند میر افضل باشنده گان قریه گریخیل  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.