ننگرهار: 2 تن اربکی در لعلپور کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  درمنطقه چکنور ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار ملیشه های اربکی را هدف قراردادند. حمله دیروز صورت گرفت و2 تن اربکی جابجا کشته شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  درمنطقه چکنور ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار ملیشه های اربکی را هدف قراردادند.

حمله دیروز صورت گرفت و2 تن اربکی جابجا کشته شدند.