ننگرهار: 2 تن اربکی در بتی کوت کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته اربکی ها  درمنطقه قلعه شینوار ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله با سلاح لیزری انجام شد ویک تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته اربکی ها  درمنطقه قلعه شینوار ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله با سلاح لیزری انجام شد ویک تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.