ننگرهار: ۲ تن اربکی در بتیکوت کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  براربکی های مزدور  درمنطقه نغلو ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار حمله کردند حمله طی یک کمین صورت گرفت ویک  تن اربکی کشته ویک تن دیگر مرگبار زخمی گردید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  براربکی های مزدور  درمنطقه نغلو ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار حمله کردند

حمله طی یک کمین صورت گرفت ویک  تن اربکی کشته ویک تن دیگر مرگبار زخمی گردید.