ننگرهار: ۲ تانگ ویک عراده رینجر در شیرزاد تخریب و۱۲ عسکرکشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه عساکر اداره مزدور درمنطقه گندمک ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله طی یک کمین صورت گرفت که دراثران ۲ تانگ ایم بی دشمن کاملا تخریب گردید و۷ عسکر مزدور درآن کشته و۲ تن دیگرزخمی شدند. همچنان  درمنطقه سیلرو ساحی (قل ساحی)  آن ولسوالی یک عراده رینجر […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه عساکر اداره مزدور درمنطقه گندمک ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله طی یک کمین صورت گرفت که دراثران ۲ تانگ ایم بی دشمن کاملا تخریب گردید و۷ عسکر مزدور درآن کشته و۲ تن دیگرزخمی شدند.

همچنان  درمنطقه سیلرو ساحی (قل ساحی)  آن ولسوالی یک عراده رینجر دشمن شکار ماین گردید ویک عسکرکشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.