ننگرهار: 2 تانگ دشمن در شیرزاد نابود و14 عسکر مزدور کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر تانگ ها وعساکرپیاده دشمن درمنطقه طوطو ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار حمله مسلحانه و3 انفجار پیهم انجام دادند. این رویداد صبح دیروز صورت گرفت که دراثران 2 تانگ تخریب گردید و14 عسکرمزدور کشته وشمار زیاد دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر تانگ ها وعساکرپیاده دشمن درمنطقه طوطو ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار حمله مسلحانه و3 انفجار پیهم انجام دادند.
این رویداد صبح دیروز صورت گرفت که دراثران 2 تانگ تخریب گردید و14 عسکرمزدور کشته وشمار زیاد دیگر زخمی شدند.