ننگرهار: ۲ تانگ دشمن در خوگیانی تخریب و۱۵ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قوای دشمن در مربوطات زاوه ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله صبح دیروز انجام یافت  که دراثران ۲ تانگ ایم بی دشمن هدف قرار گرفت وکاملا تخریب گردید و۱۵ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند. ۲۱/۱۱/۲۰۲۰

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قوای دشمن در مربوطات زاوه ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله صبح دیروز انجام یافت  که دراثران ۲ تانگ ایم بی دشمن هدف قرار گرفت وکاملا تخریب گردید و۱۵ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند.

۲۱/۱۱/۲۰۲۰