ننگرهار: 2 تانگ دشمن در خوگیانی تخریب و15 عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قوای دشمن در مربوطات زاوه ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله صبح دیروز انجام یافت  که دراثران 2 تانگ ایم بی دشمن هدف قرار گرفت وکاملا تخریب گردید و15 عسکرمزدور کشته وزخمی شدند. 21/11/2020

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قوای دشمن در مربوطات زاوه ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله صبح دیروز انجام یافت  که دراثران 2 تانگ ایم بی دشمن هدف قرار گرفت وکاملا تخریب گردید و15 عسکرمزدور کشته وزخمی شدند.

21/11/2020