ننگرهار: ۱۵ عسکر واربکی در مربوطات این ولایت با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، در ولسوالی های بتی کوت، پچیراگام، خوگیانی، سپین غر، حصارک، چپرهار وشیرزاد ولایت ننگرهار ۱۵ عسکرو اربکی  با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. افراد متذکره بعد از درک حقایق وتلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت سلامی صفوف دشمن را ترک گفته طی یک هفته گذشته با مجاهدین پیوستند. شهرت مختصرآنان قرار ذیل […]

بر اساس خبر، در ولسوالی های بتی کوت، پچیراگام، خوگیانی، سپین غر، حصارک، چپرهار وشیرزاد ولایت ننگرهار ۱۵ عسکرو اربکی  با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

افراد متذکره بعد از درک حقایق وتلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت سلامی صفوف دشمن را ترک گفته طی یک هفته گذشته با مجاهدین پیوستند.

شهرت مختصرآنان قرار ذیل میباشد:

۱ ـ خان محمد  فرزند سیدمحمد باشنده قریه لندی ولسوالی خوگیانی در قندهار عسکر بود.

۲ ـ حفیظ الله فرزند حیات الله باشنده قریه نغلو ولسوالی بتی کوت در همین ولایت ایفای وظیفه مینمود.

۳ ـ ضابط خان فرزند جان سید باشنده قریه لاندی پچیر ولسوالی پچیراگام  در قندز ایفای وظیفه مینمود.

۴ ـ رحمت شاه فرزند رحیم شاه باشنده لاندی پچیر ولسوالی پچیراگام در همین ولایت ایفای وظیفه مینمود.

۵ ـ رحمت شاه فرزند رحیم شاه باشنده لاندی صبر ولسوالی پچیراگام درهمین ولایت ایفای وظیفه مینمود.

۶ ـ برهان فرزند فضل مولا باشنده قریه شیدان ولسوالی بتیکوت عسکر درهمین ولایت.

۷ ـ عبدالله فرزند فضل مولا باشنده قریه شیندان ولسوالی بتی کوت عسکر درهمین ولایت.

۸ – مورگی گل فرزند یارپاچا باشنده قریه سپر ولسوالی چپرهار عسکر در ولایت لوگر.

۹ ـ اسلان فرزند لعل باشنده قریه جوکان ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار عسکر در مزارشریف بود.

۱۰ـ عزت فرزند پاچا باشنده قریه سپر ولسوالی چپرهار  عسکر در پکتیکا بود.

۱۱ ـ لعل سید فرزند سنگ باشنده قریه مندرخیل ولسوالی چپرهار عسکر در  لوگر.

۱۲ ـ عبدالوهاب فرزند داد محمد باشنده قریه سنگین ولسوالی چپرهار عسکردر زابل.

۱۳ ـ امین گلاب فرزند حاجی حضرت باشنده قریه پچیر پایین ولسوالی پچیراگام عسکر در ولایت قندهار.

۱۴ ـ یارمحدم فرزند محمد شفیق باشنده قریه گندمک ولسوالی شیرزاد عسکر در قندهار.

۱۵ ـ نصرت فرزند دل آغا باشنده قریه ککرک نبو  ولسوالی سرخرود.

خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.

۲۰۲۰/۱۱/۱۲