ننگرهار: یک کاروان اکمالاتی دشمن درمهمندره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بریک کاروان تیل اکمالاتی دشمن درمنطقه باسول واقع شاهراه عمومی تورخم ـ جلال اباد حمله کردند. حمله امروز صورت گرفت ویک عراده تانکر تیل دشمن نابود گردید وشمار زیاد عساکردشمن کشته وزخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بریک کاروان تیل اکمالاتی دشمن درمنطقه باسول واقع شاهراه عمومی تورخم ـ جلال اباد حمله کردند.

حمله امروز صورت گرفت ویک عراده تانکر تیل دشمن نابود گردید وشمار زیاد عساکردشمن کشته وزخمی شدند.