ننگرهار: یک کارمند مهم استخبارات (ملک ناصر) درنزدیک شهر جلال آباد کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بالای کارمندان به اصطلاح امنیت ملی در نزدیک شهر جلال آباد مرکزولایت ننگرهار حمله کردند. حمله ساعت ۷ شام دیروزصورت گرفت که دراثران،یک کارمند مهم آن اداره منهوس، (ملک ناصر) کشته ویک تن محافظ اش مرگبار زخمی گردید.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بالای کارمندان به اصطلاح امنیت ملی در نزدیک شهر جلال آباد مرکزولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت ۷ شام دیروزصورت گرفت که دراثران،یک کارمند مهم آن اداره منهوس، (ملک ناصر) کشته ویک تن محافظ اش مرگبار زخمی گردید.