ننگرهار: یک کارمند شبکه جاسوسی دشمن در سرخرود کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بشیر یک تن شبکه جاسوسی دشمن را  در منطقه جنگل باغ ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار هدف قرار دادند. این رویداد دیروز صورت گرفت وکارمند متذکره جابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بشیر یک تن شبکه جاسوسی دشمن را  در منطقه جنگل باغ ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار هدف قرار دادند.

این رویداد دیروز صورت گرفت وکارمند متذکره جابجا کشته شد.