ننگرهار: یک پوسته دشمن در چپرهار فتح و5 تن اربکی کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته شنه کندو درمنطقه سنگینه ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته فتح گردید و5 تن اربکی کشته و3 تن دیگر زخمی شدند ویک میل تفنگ کارمولی نیز بدست مجاهدین افتیده است.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته شنه کندو درمنطقه سنگینه ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته فتح گردید و5 تن اربکی کشته و3 تن دیگر زخمی شدند ویک میل تفنگ کارمولی نیز بدست مجاهدین افتیده است.