ننگرهار: یک پوسته دشمن در خوگیانی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر یک پوسته دشمن درمنطقه ممله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله ساعت ۵ عصر امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است. خبرمیگوید عساکردشمن طبق عادت وحشیانه شان، منازل مسکونی را تحت آتش […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر یک پوسته دشمن درمنطقه ممله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت ۵ عصر امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

خبرمیگوید عساکردشمن طبق عادت وحشیانه شان، منازل مسکونی را تحت آتش قرار دادند که دراثران، ۲ طفل زخمی شدند.