ننگرهار: یک پوسته دشمن در خوگیانی فتح, 3 تن اربکی کشته ویک تن دیگر زنده دستگیر گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته اربکی ها درمنطقه بام راغه ممله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته فتح گردید و3 تن اربکی دران کشته ویک تن دیگر زنده دستگیر گردید. همچنان در پوسته 2 میل کلاشینکوف, یک میل پیکا, یک نارنجک ومقادیر زیاد مهمات وابزار […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته اربکی ها درمنطقه بام راغه ممله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته فتح گردید و3 تن اربکی دران کشته ویک تن دیگر زنده دستگیر گردید.
همچنان در پوسته 2 میل کلاشینکوف, یک میل پیکا, یک نارنجک ومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین افتاده است