ننگرهار: یک پوسته دشمن درپچیراگام فتح و ۲ تن اربکی کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر میردوم اربکی ها  در ولسوالی پچراگام ولایت ننگرهار حمله کردند که درنتیجه آن پوسته فتح گردید و۲ تن اربکی کشته وشمار زیاد دیگر زخمی شدند ویک میلراکت، یک میل کلاشینکوف ومقادیز یاد مهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین آفتیده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر میردوم اربکی ها  در ولسوالی پچراگام ولایت ننگرهار حمله کردند که درنتیجه آن پوسته فتح گردید و۲ تن اربکی کشته وشمار زیاد دیگر زخمی شدند ویک میلراکت، یک میل کلاشینکوف ومقادیز یاد مهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین آفتیده است.