ننگرهار: یک پوسته دشمن درحصارک بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته سرپل درمنطقه دوبی ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته کاملا بدست مجاهدین افتاد ویک تن اربکی کشته شد. ‏2021‏/7‏/1

بر اساس خبر مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته سرپل درمنطقه دوبی ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته کاملا بدست مجاهدین افتاد ویک تن اربکی کشته شد.
‏2021‏/7‏/1