ننگرهار: یک پوسته در مهمند دره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر یک پوسته دشمن درمنطقه کاری کندو ولسوالی مهمند دره ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله ساعت بعد ازظهر امروزصورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر یک پوسته دشمن درمنطقه کاری کندو ولسوالی مهمند دره ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت بعد ازظهر امروزصورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.