ننگرهار: یک پوسته در خوگیانی تخلیه و۵ تن اربکی کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک پوسته اربکی ها را در منطقه ممله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار تصرف کردند. این پوسته دیشب از خوف حملات مجاهدین تخلیه گردید واربکی های مستقر دران فرار کردند وبشمول قومندان خاکسار ۳ تن اربکی کشته و۲ تن دیگر با ۴ میل کلاشینکوف ویک قبضه راکت ویک میل پیکا […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک پوسته اربکی ها را در منطقه ممله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار تصرف کردند.
این پوسته دیشب از خوف حملات مجاهدین تخلیه گردید واربکی های مستقر دران فرار کردند وبشمول قومندان خاکسار ۳ تن اربکی کشته و۲ تن دیگر با ۴ میل کلاشینکوف ویک قبضه راکت ویک میل پیکا زنده دستگیر شدند.