ننگرهار: یک پوسته درحصارک تخلیه, ۳ تانگ نابود و۱۲ تن اربکی کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, ملیشه های اربکی یک پوسته شان را بنام پوسته قلعه گل عالم واقع منطقه دوبی مربوطات ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار تخلیه کردند. این اربکی ها پوسته متذکره رادیشب تخلیه وفرار نمودند. وعصر دیروز در نزدیک چهل گزی این ولسوالی, ۲ تانگ دشمن مورد اصابت قرار گرفت ونابود گردید و۸ عسکر کشته شدند. […]

بر اساس خبر, ملیشه های اربکی یک پوسته شان را بنام پوسته قلعه گل عالم واقع منطقه دوبی مربوطات ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار تخلیه کردند.
این اربکی ها پوسته متذکره رادیشب تخلیه وفرار نمودند.
وعصر دیروز در نزدیک چهل گزی این ولسوالی, ۲ تانگ دشمن مورد اصابت قرار گرفت ونابود گردید و۸ عسکر کشته شدند.
همچنان یک تانگ بزرگ دشمن که دران اگایز نصب بود در نزدیک پایه جوکان شکار ماین گردید وتانگ تخریب و۴ عسکر دران کشته شدند.
‏۰۴‏/۰۷‏/۲۰۲۱