ننگرهار: یک مجاهد نفوذی ۳ تن پولیس را در بتی کوت کشته وشمار دیگر را زخمی نمود

به اساس خبر، یک تن مجاهد نفوذی در ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار ۳ تن پولیس را کشته وشمار دیگر را زخمی نمود. مجاهد متذکره بنام گلالی باشنده ولسوالی نوزاد ولایت هلمند درمنطقه پوسته باریکاب آن ولسوالی بالای پولیس حمله کرد وتلفات یاد شده را وارد نمود. خبرمیگوید که مجاهد متذکره با مجاهدین در تماس […]

به اساس خبر، یک تن مجاهد نفوذی در ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار ۳ تن پولیس را کشته وشمار دیگر را زخمی نمود.

مجاهد متذکره بنام گلالی باشنده ولسوالی نوزاد ولایت هلمند درمنطقه پوسته باریکاب آن ولسوالی بالای پولیس حمله کرد وتلفات یاد شده را وارد نمود.

خبرمیگوید که مجاهد متذکره با مجاهدین در تماس بود  وبعد از انجام حمله خود را سالم به مجاهدین رسانیده ویک میل کلاشنکوف را نیز باخود آورده است وهمچنان ازسوی مجاهدین نیز به گرمی استقبال گردید.