ننگرهار: یک قومندان اربکی در بتی کوت زخمی گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بالای اربکی ها در منطقه باریکاب ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار عملیات کردند. عملیات بوسیله سلاح لیزری انجام یافت که دراثران یک قومندان اربکی بنام حضرت الله مرگبار زخمی گردید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بالای اربکی ها در منطقه باریکاب ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار عملیات کردند.

عملیات بوسیله سلاح لیزری انجام یافت که دراثران یک قومندان اربکی بنام حضرت الله مرگبار زخمی گردید.