ننگرهار: یک عراده رینجر در دربابا تخریب وشرنشینان آن کشته وخمی شدند

بر اساس خبر, یک عراده رینجر پولیس اداره مزدور که از بیس کارگری آمده بودند در مربوطات ولسوالی دربابا ولایت ننگرهار شکار ماین گردید. که دراثران رینجر کاملا تخریب گردید وتمام سرنشینان آن کشته وزخمی شدند. همچنان درمنطقه شمشپور ولسوالی سرخرود بریک پوسته اربکی ها حمله صورت گرفت ویک تن ا ربکی زخمی گردید.

بر اساس خبر, یک عراده رینجر پولیس اداره مزدور که از بیس کارگری آمده بودند در مربوطات ولسوالی دربابا ولایت ننگرهار شکار ماین گردید.
که دراثران رینجر کاملا تخریب گردید وتمام سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.
همچنان درمنطقه شمشپور ولسوالی سرخرود بریک پوسته اربکی ها حمله صورت گرفت ویک تن ا ربکی زخمی گردید.