ننگرهار: یک رینجر در بتی کوت نابود و۶ عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، یک رینجر عساکر اجیر درمنطقه فارم چهار ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار شکار ماین گردید. انفجار ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر کاملا نابود گردید و۴ عسکر دران کشته و۲ تن دیگرزخمی شدند.

به اساس خبر، یک رینجر عساکر اجیر درمنطقه فارم چهار ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر کاملا نابود گردید و۴ عسکر دران کشته و۲ تن دیگرزخمی شدند.