ننگرهار: یک تن اربکی در خوگیانی نابود ویک تن دیگر زخم برداشت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات صلیب شکن  عمری، بر ملیشه های اربکی درمنطقه دوراهی وزیر ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله ساعت 11 بجه چاشت دیروزصورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی هلاک ویک تن دیگر مرگبار زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات صلیب شکن  عمری، بر ملیشه های اربکی درمنطقه دوراهی وزیر ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت 11 بجه چاشت دیروزصورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی هلاک ویک تن دیگر مرگبار زخم برداشت.