ننگرهار: یک تن اربکی در اچین کشته شد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ملیشه های ارکبی در دره پیشی ولسوالی اچین ولایت ننگرهار حمله کردند حمله دیشب بوسیله سلاح لیزری صورت گرفت ویک تن اربکی کشته شد.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ملیشه های ارکبی در دره پیشی ولسوالی اچین ولایت ننگرهار حمله کردند
حمله دیشب بوسیله سلاح لیزری صورت گرفت ویک تن اربکی کشته شد.