ننگرهار: یک تانگ ویکعراده رینجر در خوگیانی تخریب وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور  در منطقه نکرخیل  ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار شکار ماین گردید. که درثاران تانگ تخریب گردید وتمام سرنشینان آن کشته شدند. همچنان پری شب  درمنطقه ممله یک عراده رینجر دشمن هدف ماین قرار گرفت وکاملا تخریب گردید ویک عسکردران کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور  در منطقه نکرخیل  ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار شکار ماین گردید.

که درثاران تانگ تخریب گردید وتمام سرنشینان آن کشته شدند.

همچنان پری شب  درمنطقه ممله یک عراده رینجر دشمن هدف ماین قرار گرفت وکاملا تخریب گردید ویک عسکردران کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند.