ننگرهار: یک تانگ دشمن نابود و۲ عسکر مزدور کشته شدند

بر اساس خبر, یک تانگ ایم بی دشمن درنزدیک قریه دولت زی ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار شکار ماین گردید. انفجار ساعت ۱۱ بجه چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران تانگ نابود گردید و۲ عسکر درآن کشته شد.

بر اساس خبر, یک تانگ ایم بی دشمن درنزدیک قریه دولت زی ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار شکار ماین گردید.
انفجار ساعت ۱۱ بجه چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران تانگ نابود گردید و۲ عسکر درآن کشته شد.