ننگرهار: یک تانگ دشمن درشیرزاد تخریب، 12 عسکر اجیر کشته وزخمی شدند

براساس خبر، صبح دیروز مجاهدین امارت اسلامی بالای قوای عساکر اجیر درمنطقه گندومک ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار حمله کردند. قوای دشمن غرض باز کردن راه اکمالاتی شان امده بودند. که درنتیجه آن, یک تانگ دشمن تخریب، 3 عسکر اجیر درآن کشته شدند. همچنان در حمله رویا روی مجاهدین 3 عسکرمزدور کشته و5 تن دیگر زخم […]

براساس خبر، صبح دیروز مجاهدین امارت اسلامی بالای قوای عساکر اجیر درمنطقه گندومک ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار حمله کردند.
قوای دشمن غرض باز کردن راه اکمالاتی شان امده بودند. که درنتیجه آن, یک تانگ دشمن تخریب، 3 عسکر اجیر درآن کشته شدند.
همچنان در حمله رویا روی مجاهدین 3 عسکرمزدور کشته و5 تن دیگر زخم براشته اند.