ننگرهار: یک تانگ دشمن درسرخرود نابود و2 عسکرمزدور زخمی شدند

بر اساس خبر, یک تانگ ایم بی دشمن در منطقه خیرآباد ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار شکار ماین گردید. انفجار ساعت 6 صبح دیروز صورت گرفت که دراثران تانگ تخریب گردید و2 عسکر مزدور درآن مرگبار زخمی شدند.

بر اساس خبر, یک تانگ ایم بی دشمن در منطقه خیرآباد ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار شکار ماین گردید.
انفجار ساعت 6 صبح دیروز صورت گرفت که دراثران تانگ تخریب گردید و2 عسکر مزدور درآن مرگبار زخمی شدند.