ننگرهار: یک تانگ در مهمندره نابود گردید وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر پولیس اداره مزدور درمنطقه نهر ۲۷ ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله ساعت ۲ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، یک عراده تانگ دشمن کاملا نابود گردید وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر پولیس اداره مزدور درمنطقه نهر ۲۷ ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت ۲ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، یک عراده تانگ دشمن کاملا نابود گردید وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.