ننگرهار: یک تانگ در جلال اباد تخریب و۵ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، یک تانگ قطعه صفردو اداره مزدور  درمنطقه سراچه درکنار گمرک مربوطات مرکزولایت ننگرهار شکار ماین گردید. که دراثران  تانگ تخریب و۲ عسکرکشته و۳ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر، یک تانگ قطعه صفردو اداره مزدور  درمنطقه سراچه درکنار گمرک مربوطات مرکزولایت ننگرهار شکار ماین گردید.

که دراثران  تانگ تخریب و۲ عسکرکشته و۳ تن دیگر زخمی شدند.