ننگرهار: یک بیس و۲ پوسته دشمن در حصارک بدست مجاهدین افتید

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در منطقه جبه ودوبی ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار بالای بیس وپوسته های دشمن حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت که دراثران ۲ پوسته و یک بیس دشمن کاملا فتح گردید وشمارزیاد عسکر، پولیس واربکی کشته وزخمی شدند ومقادیرزیاد مهمات وابزارنظامی بدست مجاهدین افتیده است.

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در منطقه جبه ودوبی ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار بالای بیس وپوسته های دشمن حمله کردند.

حمله دیشب صورت گرفت که دراثران ۲ پوسته و یک بیس دشمن کاملا فتح گردید وشمارزیاد عسکر، پولیس واربکی کشته وزخمی شدند ومقادیرزیاد مهمات وابزارنظامی بدست مجاهدین افتیده است.