ننگرهار: کاروان عملیاتی دشمن در خوگیانی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر قوای عملیاتی دشمن درمنطقه وزیر ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله ساعت ۷ صبح امروزصورت گرفت، نبرد هنوز ادامه دارد که در اثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر قوای عملیاتی دشمن درمنطقه وزیر ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت ۷ صبح امروزصورت گرفت، نبرد هنوز ادامه دارد که در اثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.