ننگرهار: ولسوالی حصارک با ۳ پوسته مهم وتمام محلقات اش بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکز ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار, قومندانی امنیه, مدیریت استخبارات وتمام محلقات اش را تصرف شدند. این مراکز بعد از فرار عساکر دشمن بدست مجاهدین افتاد ومقادیر زیاد سلاح وتجهیزات بدست مجاهدین افتاده است. همچنان درکنار ولسوالی یک پوسته مهم دیگر بنام پوسته لیسه نیز تخلیه گردید وتحت کنترول مجاهدین […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکز ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار, قومندانی امنیه, مدیریت استخبارات وتمام محلقات اش را تصرف شدند.
این مراکز بعد از فرار عساکر دشمن بدست مجاهدین افتاد ومقادیر زیاد سلاح وتجهیزات بدست مجاهدین افتاده است.
همچنان درکنار ولسوالی یک پوسته مهم دیگر بنام پوسته لیسه نیز تخلیه گردید وتحت کنترول مجاهدین قرار گرفت و۴ عسکردشمن درجریان درگیری کشته وزخمی شدند و۳ تانگ ویک عراده رینجر دشمن نیز تخریب گردید.
طبق یک راپور دیگر, ۲ پوسته دیگر دشمن بنام پوسته های شفاخانه وچهل گزی نیز بدست مجاهدین افتاد و۱۳ عسکر زنده دستگیر شدند وشمار از عساکردشمن کشته وزخمی شدند.
همچنان در پوسته های متذکره ۱۵ میل تفنگ کارمولی, ۲ پایه هاوانه, یک میل توپ ایس پی جی نین, ۲ میل دهشکه ومقادیرزیاد مهمات وابزار جنگی بدست مجاهدین افتاده است.
۴/۷/۲۰۲۱