ننگرهار: مناطق براشپان وپیتلو در ولسوالی شیرزاد فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر خلاف قوای عملیاتی واربکی های مستقر در مناطق براشپان وپیتلو ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار حملات چریکی ورویا روی انجام دادند. حملات ساعت 9 بجه دیشب آغاز گردید که دراثران مناطق متذکره کاملا از لوث وجود دشمن تصفیه گردید واربکی های مستقر دران پای به فرار نهادند ومنطقه کاملا […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر خلاف قوای عملیاتی واربکی های مستقر در مناطق براشپان وپیتلو ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار حملات چریکی ورویا روی انجام دادند.
حملات ساعت 9 بجه دیشب آغاز گردید که دراثران مناطق متذکره کاملا از لوث وجود دشمن تصفیه گردید واربکی های مستقر دران پای به فرار نهادند ومنطقه کاملا تحت کنترول کاملا مجاهدین قرار گرفت.