ننگرهار: مقر ولسوالی رودات مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر مقر ولسوالی رودات ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر مقر ولسوالی رودات ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است