ننگرهار: مراکز و۹ پوسته دشمن دراچین بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, عساکردشمن به ادامه فرار پیهم شان در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در منطقه عبدالخیل از پوسته خط اربکی ها, قرارگاه, پوسته غوندی, پوسته کندی, پینور, گل عالم, کبلو کندو ومردان جمعا ۸ پوسته ویک پایگاه فرار کردند واین مراکز را دیروز تخلیه نمودند. همچنان درمنطقه وچ باندر از پوسته شهید سرکانی نیز […]

بر اساس خبر, عساکردشمن به ادامه فرار پیهم شان در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در منطقه عبدالخیل از پوسته خط اربکی ها, قرارگاه, پوسته غوندی, پوسته کندی, پینور, گل عالم, کبلو کندو ومردان جمعا ۸ پوسته ویک پایگاه فرار کردند واین مراکز را دیروز تخلیه نمودند.
همچنان درمنطقه وچ باندر از پوسته شهید سرکانی نیز فرار کردند ودر پوسته های مقادر زیاد مهمات وابزار نظامی باقی مانده به دست مجاهدین افتاد.
‏۲۰۲۱‏/۶‏/۲۸