ننگرهار: عساکر واربکی ها در چپرهار مورد حمله قرارگرفتند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکر وملیشه های اربکی درمنطقه تریلی ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله ساعت ۲ بعد ازظهر امروزصورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی مرگبار زخمی گردید.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکر وملیشه های اربکی درمنطقه تریلی ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت ۲ بعد ازظهر امروزصورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی مرگبار زخمی گردید.