ننگرهار: سلاح وتجهیزات بدست آمده در ولسوالی حصارک

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در جریان فتح ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار سلاح وتجهیزات ذیل را بدست آوردند. دراین تجهیزات ۴۸ میل تفنگ کارمولی, ۱۲ میل پیکا, ۶ میل راکت, یک میل هشتاد دو, یک پایه هاوان, یک میل دراکوف, یک عراده موتر هایلکس, ۵ عراده تانگ ایم بی, ۴ عراد رینجر, مقادیر زیاد […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در جریان فتح ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار سلاح وتجهیزات ذیل را بدست آوردند.
دراین تجهیزات ۴۸ میل تفنگ کارمولی, ۱۲ میل پیکا, ۶ میل راکت, یک میل هشتاد دو, یک پایه هاوان, یک میل دراکوف, یک عراده موتر هایلکس, ۵ عراده تانگ ایم بی, ۴ عراد رینجر, مقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین افتاده است.