ننگرهار: دشمن وحشی در سپین غر, 6 طفل را شهید و2 تن دیگر را زخمی نمودند

بر اساس خبر, عساکروحشی بیز تنگی در ولسوالی سپین غر ولایت ننگرهار بازار سره کمر را تحت آتش توپ خانه سنگین دیسی قرار دادند. این وحشت ساعت 7 بجه پری شب انجام یافت که دراثران 6 طفل شهید و2 تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر, عساکروحشی بیز تنگی در ولسوالی سپین غر ولایت ننگرهار بازار سره کمر را تحت آتش توپ خانه سنگین دیسی قرار دادند.
این وحشت ساعت 7 بجه پری شب انجام یافت که دراثران 6 طفل شهید و2 تن دیگر زخمی شدند.